Theater De Oranjerie, Roermond

Theaterzaal De Oranjerie in Roermond wordt ingrijpend gerenoveerd. De opzet van de huidige theaterzaal is sinds de ingebruikname in 1974 ongewijzigd. De renovatie omvat een vergroting van het zaalvolume, het toevoegen van vloerliften met een andere stoelopstelling die de mogelijkheid geeft een deel van de vloer vlak te maken, en het variabel maken van de akoestiek. Hiermee wordt meer multifunctionaliteit voorzien aangezien de zaal in de toekomst naast culturele voorstellingen ook zal worden gebruikt voor feesten en commerciële evenementen. Daarnaast wil Roermond een rol gaan spelen als centrum voor Harmonieorkesten.

Projectgegevens

Renovatie Theater De Oranjerie   www.theaterroermond.nl

Locatie Roermond, Nederland.

Bouwkosten 8 miljoen €.

Periode Ontwerp 2021. Bouw: 2021-2023. Heropening: 2023.

Opdrachtgever Theater De Oranjerie BV.

Architect(en) Quant Architectuur BV, Nederland   www.qmvh.nl

Theateradviseur(s) Stapotech BV, België   www.stapotech.be

Capaciteit Theater De Oranjerie heeft plaats voor in totaal 798 stoelen. Totale oppervlakte: 2 000 m² bvo (zaal: 650 m² bvo).

Gebruik Theater, Versterkte voorstellingen, harmonieorkesten, symfonische muziek.

Werkzaamheden Advies akœstiek, optimalisatie interieurontwerp en variabele akoestiek (zowel bouwkundig als elektroakoestisch).

Adviseur(s) Cees Mulder, Thomas Wulfrank, Kahle Acoustics.  •  Elma Phaff, Ruisadvies (bouwakoestiek/bouwfysica).

01/15Theater De Oranjerie, RoermondAkoestische test in de zaal tijdens een repetitie van een kamerorkest onder leiding van Martijn Pepels. Photo © Kahle Acoustics
02/15Theater De Oranjerie, RoermondAkoestische test in de zaal tijdens een orkestrepetitie van een harmonieorkest, met een horizondoek achter het orkest en met reflectoren voor de “cross communication”. Photo © Kahle Acoustics
03/15Theater De Oranjerie, RoermondVoor de inregeling van de zaal en het afstemmen van de akoestiek in Theater De Oranjerie is speciaal hiervoor een kamerorkest samengesteld door dirigent Martijn Pepels. Dit orkest is samengesteld uit lokale musici aangevuld met Kahle Acoustics’ Otávio Colella op eerste viool en Eckhard Kahle op altviool. Dit kamerorkest repeteerde als eerste orkest in de zaal van het theater na een grondige renovatie van meer dan een jaar. Photo © TheaterHotel De Oranjerie
04/15Theater De Oranjerie, RoermondVoor de inregeling van de zaal en het afstemmen van de akoestiek in Theater De Oranjerie is speciaal hiervoor een kamerorkest samengesteld door dirigent Martijn Pepels. Dit orkest is samengesteld uit lokale musici aangevuld met Kahle Acoustics’ Otávio Colella op eerste viool en Eckhard Kahle op altviool. Dit kamerorkest repeteerde als eerste orkest in de zaal van het theater na een grondige renovatie van meer dan een jaar. Photo © TheaterHotel De Oranjerie
05/15Theater De Oranjerie, RoermondNa de eerste repetitie met een kamerorkest is de volgende dag een repetitie gehouden met Harmonieorkest Concordia uit Melick, onder leiding van Patrick Spelthaen, om de zaal akoestisch verder af te stemmen. In Theater De Oranjerie worden geregeld uitvoeringen gegeven door harmonieorkesten, die een deel uitmaken van de Limburgse muziekcultuur. Photo © TheaterHotel De Oranjerie
06/15Theater De Oranjerie, RoermondHet meettechnisch inregelen van de akoestiek van de gerenoveerde zaal in een concertconfiguratie. Photo © Kahle Acoustics
07/15Theater De Oranjerie, RoermondHet testen van de ondersteuning door de reflectoren, hier door Eckhard Kahle op zijn altviool. Photo © Kahle Acoustics
08/15Theater De Oranjerie, RoermondDe gerenoveerde zaal gezien vanaf het podium tijdens de akoestische testen. Photo © Kahle Acoustics
09/15Theater De Oranjerie, RoermondDe 798 stoelen theaterzaal (actuaal). Foto © TheaterHotel De Oranjerie
10/15Theater De Oranjerie, RoermondDe huidige zaal met 798 zitplaatsen. Foto © TheaterHotel De Oranjerie
11/15Theater De Oranjerie, RoermondDe huidige zaal met 798 zitplaatsen gezien vanaf het podium. Foto © TheaterHotel De Oranjerie
12/15Theater De Oranjerie, RoermondZicht vanuit de aula op de lopende renovatie van het podium. Foto © TheaterHotel De Oranjerie
13/15Theater De Oranjerie, RoermondVernieuwing van de stoelen in uitvoering, gezien vanaf het podium. Foto © TheaterHotel De Oranjerie
14/15Theater De Oranjerie, Roermond3D van de nieuwe situatie met vergroot zaalvolume en nieuwe wandopbouw ontworpen door Kahle Acoustics. Rendering © Kahle Acoustics
15/15Theater De Oranjerie, RoermondDe TheaterHotel De Oranjerie Roermond. Foto © TheaterHotel De Oranjerie